Novost

Mobilno učenje

Print Friendly, PDF & Email

Šta je mobilno učenje?

Mobilno učenje ili m-učenje (engl. M-learning) je pojam koji se odnosi na proces učenja uz korištenje mobilnih uređaja, poput pametnih telefona, tableta, laptopa ili drugih uređaja s bežičnom vezom.

U vremenu rapidnog tehnološkog napretka, upotreba mobilnih uređaja je dramatično porasla, što je znatno uticalo na sve sfere ljudskog života, a posebno na obrazovanje. Mobilno učenje omogućava brz i fleksibilan pristup raznim vrstama obrazovnih sadržaja bilo kada i bilo gdje, a pojam „mobilno“ odnosi se i na mobilnost samih učenika koji uče „u pokretu“. To su ujedno i najvažniji elementi mobilnog učenja koji daju učenicima mogućnosti da odaberu mjesto, vrijeme i dinamiku učenja, što potiče njihovu motivaciju i angažman u usvajanju i prakticiranju znanja.

Iako se može reći da je m-učenje „nijansirana“ verzija e-učenja (engl. E-learning), postoji nekoliko osnovnih razlika koje definiraju ova dva online obrazovna pristupa:

 • Način: e-učenje se odvija putem interneta uz pomoć elektronskih uređaja, dok se m-učenje odvija isključivo putem mobilnih uređaja.
 • Namjena: e-učenje može biti potpuna alternativa tradicionalnom podučavanju u učionici, tj. kontinuiranom obrazovanju, dok se m-učenje bazira na obuku za obnavljanje znanja ili sistematizaciju stečenog znanja, pri čemu učenici informacijama pristupaju „u hodu“.
 • Dizajn: dizajn e-učenja obično je složeniji, jer se odvija na bilo kojem elektronskom uređaju uz mnogo različitih elemenata, dok je dizajn obuke za m-učenje jednostavniji, jer koristi brzu, jednostavnu navigaciju koja olakšava praćenje na malom ekranu.
 • Dužina modula: e-učenje se najčešće odvija za radnim stolom pomoću računara ili laptopa s vremenom podučavanja od 10 do 90 minuta, zavisno od okruženja u kojem se uči, dok se prilikom m-učenja prednost daje kraćim modulima, podijeljenima u manje cjeline – u trajanju od 3 do 5 minuta, kojima učenici mogu pristupiti i van mreže.
 • Pristup obuci: e-učenje se uglavnom odvija putem platforme za e-učenje ili direktno u pregledniku, dok m-učenje zahtijeva aplikaciju u najmanje dvije verzije, za iOS uređaje i drugu za Android uređaje.

Prednosti mobilnog učenja

Iako m-učenje ne može zamijeniti e-učenje u kontinuiranom obrazovnom sistemu, njegove prednosti u pristupu obrazovnim sadržajima su mnogobrojne, a to su:

 • Pristupačnost i fleksibilnost „učenja u pokretu“: učenici mogu raspolagati svojim vremenom i prilagođavati dinamiku učenja svom rasporedu i načinu učenja. M-učenje omogućava učenicima trenutni pristup željenom sadržaju, na mjestu i u vrijeme kada to njima odgovara, a sve što im za to treba je mobilni uređaj.
 • Dostupnost: mobilno učenje može povećati dostupnost u obrazovanju učenicima koji nemaju pristup tradicionalnoj školi zbog udaljenosti ili žive u nedovoljno razvijenim zajednicama.
 • Učenje na svim mobilnim uređajima: prilikom m-učenja istom sadržaju se može pristupiti s različitih mobilnih uređaja, laptopa, tableta i pametnih telefona.
 • Upotrebljivost: m-učenje je upotrebljivo za praktične zadatke, vodiče, uputstva i vježbe, što učenicima pomaže u sticanju novih vještina.
 • Kraći moduli – sadržaj mikroučenja: m-učenje se temelji na kratkim modulima u trajanju od 3 do 5 minuta osmišljenima da u kratkom vremenu održe pažnju učenika i pospješe zadržavanje znanja. Učenici mogu uz svoj telefon završiti kratku lekciju i odmah vidjeti efekte svoga rada, što svakako povećava njihovu motivaciju za učenje.
 • Multimedija: Mobilno učenje se odvija uz pomoć različitih oblika koji podržavaju prednosti mobilnih uređaja, kao što su kamere ili displeji osjetljivi na dodir, što pristup raznolikom obrazovnom sadržaju čini atraktivnim i zanimljivim. Mobilne aplikacije, pristup elektronskim knjigama i digitalnom sadržaju, podcasti, kvizovi, igre i audiovizuelni obrazovni sadržaji su oblici mobilnog učenja koji pogoduju spontanom, brzom, praktičnom i fleksibilnom načinu učenja.
 • Socijalna interakcija: uz m-učenje, učenici mogu davati komentare, direktno komunicirati s drugim učenicima, ali i nastavnicima i putem foruma ili chata za učenike postavljati pitanja i dijeliti iskustva. Takav vid učenja ih povezuje kao zajednicu i povećava njihov društveni angažman.
 • Isplativost: m-učenje ne zahtijeva tradicionalnu učionicu i nastavnike, niti skupe obrazovne materijale, što ga čini sve pristupačnijom opcijom za obrazovanje i profesionalni razvoj.

Kenzhar Sharap/Pexels

Nedostaci mobilnog učenja

Pored mnogobrojnih prednosti, m-učenje ima i svoje nedostatke na koje treba obratiti pažnju, a to su:

 • Distrakcija: Prisustvo mobilnih telefona u učionici može djelovati kao smetnja, ukoliko učenike u nastavi prekidaju poruke, obavještenja i komunikacija s društvenih medija. Zato je važno osmisliti zanimljiv i interaktivan čas, kako bi se zadržala pažnja učenika.
 • Tehnologija: prilikom m-učenja može doći do raznih tehnoloških problema poput ograničene memorije telefona, nedostatka/slabe internetske veze, malih ekrana, slabe baterije ili veličine pohrane. Uz eventualnu zabrinutost oko privatnosti i sigurnosti u korištenju aplikacija za m-učenje, ovi nedostaci bi mogli odbiti učenike od ovog vida učenja.
 • Dizajn za m-učenje: kreatori aplikacija za m-učenje trebali bi uzeti u obzir iskustvo učenika za m-učenje, kao i strukturu same obuke. Ukoliko kreirana aplikacija nije dizajnirana prema potrebama nastave, ona neće iskoristiti sve prednosti m-učenja.
 • Neprilagođenost nastavnog materijala: Novo okruženje zahtijeva prilagođavanje tradicionalnih obrazovnih materijala digitalnom formatu i treba raditi na stvaranju kvalitetnog materijala potrebnog za m-učenje.

Kako impementirati m-učenje u učionici?

M-učenje se uz kontinuiranu nastavu može koristiti u cilju poboljšanja učenja i motiviranja učenika za interaktivnim učešćem u nastavnom procesu i izvrstan je alat za povećanje učeničke saradnje u učionici. Stoga je potrebno prilagoditi dio nastavnog sadržaja ovakvom vidu podučavanja, a ovo su neki od savjeta kako to učiniti:

 • Prilagodite nastavu personalnim potrebama učenika, uzimajući u obzir njihove sklonosti i stilove u učenju. M-učenje podržava sve vrste medija i sve mobilne uređaje, te uz razgovor s učenicima prije formiranja strategije m-učenja saznajte na koji način najviše vole usvajati znanje. Tako ćete učenje učiniti zanimljivim i dinamičnim.
 • Definirajte ciljeve m-učenja, odaberite sadržaj i prilagodite ga ovom vidu učenja.
 • Koristite ležerniji ton u učionici: na ovaj način ćete postići da čas ne bude „zadatak“ već da bude zanimljiv i manje „formalan“.
 • Odaberite platformu: ukoliko nemate tim za web-dizajn u školi, pronađite već izrađene platforme koje nude sadržaj koji vam je potreban.
 • Osmislite kratke module dizajnirane za mobilne uređaje, jer upravo mikroučenje pogoduje „učenju u hodu“. Neka vaša lekcija traje najviše 5 minuta.
 • Koristite medije: učenici vole usvajati znanje putem zanimljivih audiovizuelnih sadržaja, igara, kvizova, podcasta i drugih interaktivnih alata za učenje.
 • Potaknite učeničku saradnju: prilikom m-učenja nastojte među učenicima napraviti atmosferu saradnje u kojoj će razmjenjivati svoja iskustva o naučenom gradivu.
 • Pohvalite njihove uspjehe i tako ih motivirajte za postizanje još boljih učeničkih rezultata.