Novost

„Na internetu sa Sangom“ – slikovnica koja će vas naučiti kako da koristite internet

Print Friendly, PDF & Email

Draga djeco, slikovnica Na internetu sa Sangom koju je izradila Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU 2020. godine kreirana je sa namjerom da vam pomogne da se na internetu osjećate sigurnije i zadovoljnije. Slikovnica je prevashodno namijenjena djeci uzrasta do devet godina i njihovim roditeljima. Opisujući konkretne i česte situacije/scenarije koji se tiču dječijeg boravka online „Na internetu sa Sangom“ naučit će vas koja su vaša prava na internetu i kako da sigurno koristite internet.

Slikovnica se sastoji od sljedećih šest situacija/scenarija:

“Upoznajte Hugu” (pravo na internet igrice). Ovaj scenarij pomoći će vam da shvatite da imate pravo da koristite digitalne medije kako biste se zabavili.

“Upoznajte Amal” (kontrolisanje vremena provedenog pred ekranom). Ovaj scenarij podsjeća vas na to da nije dobro pretjerano koristiti digitalne medije, te da je vrijeme pred ekranom potrebno uravnotežiti sa offline aktivnostima, kao što je igranje u kući ili napolju, samostalno ili, što je najbolje, u društvu ?

“Upoznajte Toma” (problem izloženosti neprikladnom sadržaju). Ovaj scenarij dat će vam savjet šta da učinite u slučaju da na internetu doživite nešto zastrašujuće, uznemiravajuće ili nepristojno.

“Upoznajte Zolu” (pravo na upotrebu digitalnih medija za potrebe učenja). Ovaj scenarij će vam pomoći da shvatite da imate pravo i mogućnost da digitalne medije koristite kao izvor ogromne količine informacija o stvarima ili pojavama o kojima želite da znate više.

“Upoznajte Kaylu” (pitanje privatnosti). Ovaj scenarij govori o važnosti čuvanja ličnih podataka i fotografija na internetu u cilju zaštite privatnosti.

“Upoznajte Lucasa” (odrasli kao uzor pozitivne upotrebe digitalnih medija). Ovaj scenarij prevashodno je namijenjen roditeljima/odraslima pozivajući ih da djeci daju dobar primjer kako da koriste digitalne medije.

U namjeri da vas podstakne na razmišljanje, svaka situacija/scenarij će vam postaviti pitanje uz dva ponuđena odgovora. Odaberite odgovor za koji mislite da je tačan, a da li ste napravili pravi izbor, provjerite na kraju slikovnice, gdje su dati svi tačni odgovori uz obrazloženja.

Bilo bi dobro da ovu slikovnicu čitate u društvu mame, tate ili druge odrasle osobe sa kojom provodite dosta vremena i da otvoreno sa njima porazgovarate o onome što ste vidjeli ili radili na internetu. Veoma je važno da shvatite da sa roditeljima i odraslim osobama od povjerenja u bilo kojem trenutku možete razgovarati o bilo čemu što ste doživjeli online i da zbog toga nećete upasti u nevolju.