Novost

Neformalna mreža za razvoj medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini : Smjernice za strateški razvoj

Print Friendly, PDF & Email

Važan korak ka sistemskom pristupu u razvoju i promociji medijske i informacijske pismenosti u Bosni  Hercegovini je formiranje mreže različitih aktera aktivnih u oblasti medijske i informacijske pismenosti (MIP). Regulatorna agencija za komunikacije BiH je krajem 2019. godine inicirala okupljanje institucija i organizacija aktivnih u oblasti medijske i informacijske pismenosti u neformalnu Mrežu za razvoj medijske i informacijske pismenosti u BiH (Mreža za MIP u BiH/Mreža), čiji je cilj razmjena informacija, koordinacija aktivnosti, planiranje i provođenje zajedničkih aktivnosti, te promocija resursa izrađenih u okviru različitih projekata u BiH.

Razvojem neformalne Mreže, koja je do sada okupljala 70 različitih organizacija i institucija aktivnih u ovoj oblasti, stvorili su se uslovi/potreba za njenim formalizovanjem i unapređenjem organizacione strukture i samog funkcionisanja mreže.

Smjernice za strateški razvoj neformalne mreže MIP u Bosni i Hercegovini autora Lejle Turčilo i Vuka Vučetića bave se strateškim pristupom u smislu njene uloge, organizacije i načina funkcionisanja, finansiranja, ciljeva i drugih operativnih aspekata. Daju opšte napomene o nivou MIP-a u BiH i dosadašnjim aktivnostima na uspostavljanju, razvoju, misiji i viziji Mreže za MIP u BiH, te aktivnostima aktera uključenih u njen rad, a kroz održanu fokus grupu predstavnika Mreže iz različitih klastera (akademska zajednica, civilno društvo, međunarodne organizacije, mediji, pojedinci), analizirane su potrebe njenih članica.

U dokumentu je predstavljeno 10 (deset) ključnih preporuka za strateški razvoj mreže, koje su ukratko prikazane u sljedećoj infografici:

Preuzmite Smjernice za strateški razvoj neformalne mreže MIP u Bosni i Hercegovini.

Ovaj dokument je izrađen uz podršku Vijeća Evrope i projekta Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokratiju, u okviru Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu 2018-2021. Finansiranje Akcionog plana osigurale su Norveška i Luksemburg. Mišljenja izražena u ovom dokumentu su isključivo autorova i ne odražavaju nužno službenu politiku Vijeća Evrope.