Novost

Neprimjereni sadržaji na internetu

Print Friendly, PDF & Email

Iako pruža brojne pogodnosti, internet također može biti mjesto na kojem će djeca biti izložena štetnim i neprimjerenim sadržajima. Kako bismo mogli zaštititi djecu od takvih sadržaja, potrebno je da znamo koji sadržaji nisu primjereni djeci i šta se po tom pitanju može poduzeti.

Koji sadržaji na internetu se smatraju neprimjerenim?

Pije svega, neprimjerenim se smatra svaki sadržaj koji nije prilagođen uzrastu djeteta. Neprimjereni su, zatim, i svi sadržaji koji su netačni, koji dijete uznemiruju ili obmanjuju. To mogu biti sadržaji koji sadrže različite oblike pornografije ili nasilja, netačne i preuveličane informacije, sadržaji koji pozivaju na mržnju ili diskriminaciju bilo koje vrste, koji pozivaju na terorizam, samoubistvo, kockanje i klađenje na internetu. Tu također spadaju uvredljivi sadržaji kojima se mlada osoba prikazuje npr. u određenom seksualnom ili nekom drugom kontekstu što datu osobu sramoti, vrijeđa i sl.

Kako prepoznati da je dijete izloženo neprimjerenim sadržajima i šta učiniti ako jeste?

Roditelji su u zabludi ukoliko misle da su njihova djeca, boraveći pred ekranima, „sigurna i zaštićena“ od rizika koje nosi vanjski svijet. Stoga je veoma važno da roditelji steknu potrebna znanja i vještine o pravilnim načinima korištenja interneta, ali i o mogućim opasnostima kojima su djeca izložena u digitalnom prostoru. Dijete treba svakodnevno posmatrati i reagovati ukoliko se promijeni njegovo ponašanje i raspoloženje. Svakako je najbitnije razgovarati sa djecom i pokazati interes za njihove aktivnosti na internetu. Pri tome ih treba uputiti u to šta je to neprimjeren sadržaj i izgraditi povjerenje tako da djeca sama prepoznaju i skrenu pažnju ukoliko smatraju da su izložena takvim sadržajima. Jedan od načina je i pregled historije pretraživanja djeteta, premda djeca nerijetko znaju kako to da sakriju.

Djeca također objavljuju neprimjerene sadržaje

U želji da budu zapažena, djeca ponekad i sama postavljaju neprimjerene sadržaje na internet, uključujući i poruke koje često ne razumiju, ne vodeći računa o tome da će na taj način nekoga uvrijediti, povrijediti ili osramotiti.

Potrebno je sa djecom razgovarati o posljedicama koje snosi takvo ponašanje, o tome koliko takve objave mogu naštetiti drugoj osobi, stavljajući ih u zamišljene slične situacije uz pitanje kako bi se oni osjećali u datoj situaciji. Uz to, djecu treba upoznati sa činjenicom da svaka naša aktivnost na internetu ostavlja za sobom digitalne tragove koji se ne mogu ukloniti čak i ako se naknadno izbrišu sporna fotografija, komentar ili videozapis. Digitalni tragovi mogu da zagađuju javni prostor i decenijama nakon što su ostavljeni, baš kao i plastične vrećice.

Kako zaštititi djecu od neprimjerenih sadržaja na internetu?

  • Djeci predočiti dobre i loše strane interneta, kao i to šta su neprimjereni sadržaji i kako se mogu od njih zaštititi.
  • Nastojati sa djecom utvrditi pravila korištenja interneta npr. utvrditi (centralno) mjesto sa kojeg dijete pristupa internetu i količinu vremena za boravak na internetu. Imati na umu mogućnost blokiranja određenih sadržaja.
  • Informirati se više o roditeljskim kontrolama i postavkama privatnosti.
  • Upoznati se i koristiti se sistemima certifikacije za videosadržaje i igre, koji su kreirani u svrhu zaštite djece od neprimjerenih sadržaja.
  • Savjetovati djecu da ne ostavljaju svoje i porodične (kontakt) podatke, kao i da ne dijele svoje fotografije.
  • Upozoriti dijete da ne vrši plaćanje putem
  • Upozoriti dijete da ne komunicira sa nepoznatim ljudima na mreži.
  • Saznati šifre i korisničke informacije za uređaje i profile društvenih medija koje djeca koriste kako bi se mogli pobrinuti za online sigurnost i pratiti online profile i aktivnosti ukoliko bi došlo do potencijalnih problema.
  • Ohrabriti dijete da se obrati roditeljima/starateljima i/ili prosvjetnim radnicima ukoliko se osjeti uplašeno, neprijatno ili povrijeđeno tokom boravka na internetu.
  • Informirati se o tome gdje se mogu naći relevantne informacije o sigurnosti djece na internetu i dr.

Kako prijaviti neprimjerene sadržaje?

Web-stranice i društvene mreže uglavnom sadrže uputstvo o korištenju i sigurnosti i načine kako prijaviti neprimjerene sadržaje, ali pri tome imaju i uvjete korištenja sa kojima je potrebno upoznati se, kako bi određeni sadržaj bio uklonjen.

Ukoliko je dijete bilo izloženo određenim prijetnjama ili seksualnom i drugim oblicima uznemiravanja na mreži, ili je samo postavilo neprimjeren sadržaj na internet, potrebno je obratiti se policiji i nastojati sačuvati sporan sadržaj kao dokaz.

Roditelji/staratelji i/ili prosvjetni radnici najvažnija su i najrelevantnija zaštita kada je u pitanju izloženost djece neprimjerenim sadržajima na internetu. Izgradnja povjerenja sa djecom i određeni stepen kontrole umnogome mogu pomoći da djeca sigurno koriste internet.

Više savjeta za roditelje i druge koji provode vrijeme sa djecom možete naći u Smjernicama o korištenju medija, informacijsko-komunikacijskih tehnologija i vremenu koje djeca provode pred ekranom, koje je pripremila multidisciplinarna grupa bosanskohercegovačkih stručnjaka za Mediacenatar Sarajevo i Regulatornu agenciju za komunikacije.