Novost

Nomofobija

Print Friendly, PDF & Email

Šta je nomofobija?

Nomofobija ili fobija da ćemo ostati bez mobilnog telefona (engl: “NO MObile PHone PhoBIA”) je izraz koji se koristi za opisivanje ekstremnog ili iracionalnog straha ljudi od gubitka konekcije mobilnim telefonom.

Svakodnevni život je postao nezamisliv bez mobilnih telefona, koji su odavno prevazišli svoju prvobitnu funkciju telefoniranja i razmjenjivanja SMS poruka. Uz njih komuniciramo poslovno i privatno, radimo, učimo, informišemo se, provodimo slobodno vrijeme, slušamo muiku, gledamo video snimke, kupujemo, putujemo, a popis korisnih funkcija je nepregledan. Prema podacima Regulatorne agencije za komunikacije samo 5% odraslih građana BiH ne posjeduje mobilni telefon.

Za mnoge ljude situacije u kojima nemaju pristup mobilnom telefonu izazivaju osjećaj tjeskobe, jer se tada osjećaju „nesigurno“. Međutim, ako pri tome osjećaju ekstreman strah i paniku, velika je vjerovatnost da su razvili simptome nomofobije. Takav strah može potaknuti zaboravljanje telefona kod kuće ili na poslu, nedostatak mrežnog signala ili prazna baterija telefona.

StockSnap/Pixabay

Iako nomofobija još uvijek nije priznata kao klinički poremećaj, tretira se kao anksiozni poremećaj pojedinaca koji su previše oslanjaju na svoje mobilne telefone.

Simptomi i znakovi koji upućuju da je osoba nomofobična, a ne „uobičajeno“ zabrinuta zbog odvajanja od mobilnog telefona, slični su simptomima drugih fobija ili anksioznih poremećaja:

Psihološki simptomi:

 • Anksioznost – osjećaj tjeskobe, nemira, panike i razdražljivosti;
 • Stres – osjećaj zabrinutosti i nesposobnost kontrolisanja osjećaja straha, tjeskobe i panike;
 • Nesanica;
 • Gubljenje koncentracije i pažnje.

Fizički simptomi

 • Promjene u disanju, tahikardija, drhtanje, znojenje, uznemirenost i napadi panike;
 • Neuobičajeni umor ili iscrpljenost;
 • Glavobolja, vrtoglavica i bolovi u stomaku;
 • Osjećaj zbunjenosti i dezorjentacije.

Osoba koja je razvila nomofobiju najčešće pokazuje sljedeće oblike ponašanja:

 • NIKADA se ne odvaja od svog mobilnog telefona i NIKADA ga ne isključuje;
 • Opsesivno provjerava pozive, poruke i elektronsku poštu;
 • Ima više od jednog mobilnog telefona;
 • Koristi ga na mjestima na kojima je njegova upotreba zabranjena;
 • Provjerava ima li mjesto na koje se uputila dobru mobilnu ili Wi-Fi mrežu;
 • Propušta mnoge privatne i profesionalne događaje kako bi to vrijeme provela uz mobilni telefon:
 • Udaljava se od porodice i prijatelja;
 • Interakciju „licem u lice“ zamijenila je sa virtuelnom interkacijom;
 • Napušta hobije;
 • Gubi osjećaj kontrole.

Šta uzrokuje nomofobiju i gdje potražiti pomoć?

Tačan razlog zašto određeni ljudi razviju simptome nomofobije nije utvrđen, ali se često ovakva vrsta poremećaja povezuje sa drugim, već prisutnim ansksioznim poremećajem kod osobe. Takođe, nomofobija se može uočiti i kod osoba koje imaju poteškoća u svakodnevnom povezivanju i komuniciranju sa drugim ljudima, osoba niskog samopouzdanja i samopoštovanja, te kod ljudi koji prekomjerno koriste mobilni telefon.

Nomofobija je prisutna kod svih dobnih grupa, ali je generacija mladih koji ne znaju za „vrijeme bez mobilnih telefona“ izuzetno ugrožena.

StockSnap/Pixabay

Ukoliko osoba u svom ponašanju primjeti negativne promjene vezane za načine korištenja mobilnog telefona koji utiču na njen svakodnevni život i mijenjaju njeno ponašanje, svakako treba potražiti pomoć stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja, psihologa ili psihijatra.

Najčešće terapije-tretmani pri lječenju nomofobije su:

 • Desenzibilazacija ili terapija izlaganjem – pristup uključuje postepeno odvajanje od mobilnog telefona, tj. postepeno izlaganje osobe strahu od odvajanja;
 • Kognitivno-bihevioralna terapija ili terapija razgovorom – identifikacija i suočavanje sa osnovnim uzrokom/cima nomofobije, i promjena obrazaca razmišljanja i ponašanja;
 • Klinička hipnoterapija – u stanju vođenog opuštanja, osoba kroz razgovor sa terapeutom može identificirati svoju fobiju i bolje je razumjeti;
 • Upotreba lijekova – stručna osoba može propisati lijekove za pomoć u liječenju tjeskobe, kao simptoma nomofobije;
 • Grupe podrške – razgovor sa osobama u grupi koje imaju zajednički problem;
 • Briga o sebi – opuštanje uma i tjela.

Potpuno odricanje od mobilnog telefona nije rješenje u procesu liječenja od nomofobije. Međutim, rad na sebi i usvajanje zdravih digitalnih navika je nezaobilazan put ka izlječenju, a neke od osnovnih početnih vježbi su:

 • Uklonite mobilni telefon iz spavaće sobe;
 • Odredite vrijeme njegovog korištenja;
 • Potražite pomoć bliske osobe;
 • Vratite se nekadašnjim aktivnostima i hobijima;
 • Postepeno uvodite digitalni detoks i pokušajte se približiti digitalnom blagostanju/dobrobiti.