Novost

Održan je šesti sastanak Neformalne mreže aktera aktivnih u oblasti medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini ‒ Iskazana je potreba za intenzivnijom saradnjom

Print Friendly, PDF & Email

Regulatorna agencija za komunikacije je u svojstvu koordinatora aktivnosti Neformalne mreže aktera u oblasti medijske i informacijske pismenosti (MIP), 28. septembra 2023. godine organizirala šesti sastanak institucija i organizacija aktivnih u oblasti MIP-a u Bosni i Hercegovini. Sastanak je održan u saradnji s UNESCO-om, Fondacijom „Mediacentar“ Sarajevo i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Sastanku je prisustvovao veliki broj članica MIP-a, a nekoliko sati razgovora bilo je malo da se iznesu sve ideje i planovi za buduću saradnju.

Svrha sastanka prvenstveno je bila razmjena informacija o tekućim i planiranim projektima članica Mreže u oblasti MIP-a, ali i planiranje aktivnosti u okviru inicijative za obilježavanje „Dana medijske i informacijske pismenosti“ u periodu od 19. do 29. 10. 2023. godine, te diskusija o načinu rada i budućnosti Neformalne mreže institucija i organizacija aktivnih u oblasti MIP-a.

Regulatorna agencija za komunikacije podsjetila je na projekte provedene u prethodnom periodu.

Istaknuta je važnost web-stranice medijskapismenost.ba putem koje se objavljuju stručni tekstovi iz oblasti medijske i informacijske pismenosti, razne kampanje, ali i promoviraju projekti članica MIP-a. Članice Mreže pozvane su da koriste i promoviraju stranicu, te dostave materijale za koje smatraju da bi trebali biti objavljeni. Također je naglašeno da je Agencija spremna i dalje koordinirati rad Mreže.

Najavljena je i kampanja „Dani medijske i informacijske pismenosti“, koja će se ove godine održati u periodu od 19. do 29. 10, te su članice MIP mreže pozvane da se aktivno uključe u obilježavanje „Dana medijske i informacijske pismenosti“ putem organizacije vlastitog događaja u navedenom periodu, produkcije i emitiranja medijskih sadržaja na teme iz oblasti medijske i informacijske pismenosti, te učešćem na Sajmu medijske i informacijske pismenosti, koji će biti održan u Sarajevu. Poslan je i poziv medijima da se aktivnije uključe u kampanju kako pripremom vlastitih sadržaja, tako i emitiranjem dostupnih materijala Agencije i članica Mreže MIP. Predloženo je i da se za komunikaciju u vezi „Dana MIP-a“ koristi hashtag  #DaniMIP2023, a predstavljen je i novi vizuelni identitet za kampanju.

Kroz raspravu o načinu rada i o budućnosti Neformalne mreže institucija i organizacija aktivnih u oblasti MIP-a, Agencija je podsjetila na početke i činjenicu da Mreža, iako je nastala u izazovnim vremenima, trenutno broji oko 70 članica. Predstavljene su Smjernice za strateški pristup razvoju Neformalne mreže za medijsku i informacijsku pismenost, te je iskazana potreba za afirmacijom Mreže. Zbog velikog interesovanja za budući rad Mreže dogovoreno je da se u narednom periodu održe tematski sastanci na kojima bi jedina tema bila rad Mreže.

UNESCO, kao strateški partner u oblasti medijske i informacijske pismenosti, vladinog i nevladinog sektora, iskazao je opredjeljenje da pomogne u sistemskom rješavanju svih pitanja vezanih za medijsku i informacijsku pismenost u BiH. Mišljenja su da je potrebno napraviti smjernice za implementaciju raznih segmenata medijske i informacijske pismenosti na raznim nivoima vlasti. UNESCO je još jednom podsjetio na važnost da se cijeli proces medijske i informacijske pismenosti radi institucionalno, jer se samo na taj način može održati kontinuitet. UNESCO je najavio nastavak projekata iz oblasti MIP-a u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

S Fakulteta političkih nauka UNSA, govoreći o planovima ove institucije na području medijske pismenosti, podijelili su saznanja da će UNSA preuzeti finansiranje održavanja online kursa koji će biti uvršten i u ponudu Univerziteta i biti dostupan svim studentima. Kada su u pitanju politike, podsjetili su da je Fakultet političkih nauka bio inicijator i kreator nekoliko studija od 2018. godine, te da je prošle godine usvojena Strategija razvoja medijske i informacijske pismenosti 2023. do 2025. godine u oblasti obrazovanja u Kantonu Sarajevo i nakon toga Akcioni plan za realizaciju strategije. UNSA stoji na raspolaganju za saradnju u ovoj oblasti, te će vrlo rado učestvovati i u „Danima medijske i informacijske pismenosti“ ove godine.

Fondacija „Mediacentar“ Sarajevo je, govoreći o projektima koje Fondacija provodi, kazala da je jedna od tema u koju ulažu resurse, koncept medijskog aktivizma i mobiliziranje javnosti. U tom pravcu su usmjereni najveći projekti koje radi „Mediacentar“, a također se provode i istraživanja o samoregulaciji medija i pripremaju se izvještaji o budućnosti medija Zapadnog Balkana. Fondacija je kroz više programa i ove godine uključena u kampanju „Dani medijske i informacijske pismenosti“.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru predstavio je niz svojih istraživačkih projekata, koje rade sa studentima, na temu medijske i informacijske pismenosti, te najavio obilježavanje „Dana medijske i informacijske pismenosti“ u organizaciji Fakulteta, u okviru kojih su planirane i dvodnevne radionice sa srednjoškolcima.

Federalno ministarstvo obrazovanja najavilo je da će početkom novembra organizirati ministarsku konferenciju o medijskoj pismenosti, te da će na koordinaciji ministara obrazovanja u Federaciji Bosne i Hecegovine pokrenuti pitanje medijske pismenosti.

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske podsjetilo je na usvojenu Politiku medijske i informacijske pismenosti u Republici Srpskoj od 2023. do 2027. godine i činjenicu da je Ministarstvo saobraćaja i veza prepoznato, od strane Vlade Republike Srpske, u toj oblasti kao koordinator i nosilac aktivnosti.

Na sastanku je predstavljeno niz projekata članica Mreže koji su provedeni u prethodnom periodu. Kao svijetli primjer promoviranja medijske i informacijske pismenosti u medijima naveden je projekat Radiosarajeva o medijskoj pismenosti starije generacije kroz videozapise u kojima su učestvovale poznate ličnosti starije životne dobi, a koji su privukli veliku pažnju svoje ciljne publike. Istaknut je i projekat Al Jazeere u kojem je kroz diskusiju stručnjaka obrađen niz tema iz oblasti medijske pismenosti. Istaknut je i serijal Federalne televizije koji je usmjeren na mlađu publiku, aplikacija Mislimetar koju je uradilo više udruženja, a nosilac je udruženje Zašto Ne, emisije BH radija 1 itd. Istaknute su aktivnosti i na nižim nivoima, poput sekcija MIP-ovci u KS-u i projekti u okviru nastave stranih jezika.