Novost

Održan „Medijski čas – dan s medijima o medijima“: panel-diskusija, predavanja i radionice

Print Friendly, PDF & Email

„Medijski čas – dan s medijima o medijima“ održan je 21. maja 2024. godine u Europe Houseu u Sarajevu kao cjelodnevni događaj namijenjen predstavnicima medija, djeci, nastavnicima, vaspitačima, bibliotekarima i roditeljima. U fokusu ovog „medijskog časa“ našla su se pitanja medijskog odgoja djece i mladih, uloga medija u promovisanju medijske i informacione pismenosti, te mogućnosti građanskog učestvovanja u radu medija i produkciji medijskog sadržaja.

„Medijski čas“ otvoren je panel-diskusijom za medije i stručnu javnost „Kako mediji promovišu medijsku pismenost?“, na kojoj su predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije najprije upoznali prisutne s ulogom i obavezama medija u promociji medijske pismenosti. Također, predstavili su rezultate upitnika upućenog svim pružaocima audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u Bosni i Hercegovini, a koji se ticao aktivnosti i programskih sadržaja koje su stanice realizovale/emitovale u proteklih godinu dana na neku od tema iz područja medijske pismenosti. „Mediacentar“ Sarajevo iznio je svoja iskustva saradnje civilnog sektora i medija na području medijske pismenosti. O iskustvima svojih medijskih kuća u promovisanju medijske pismenosti govorile su predstavnice BHRT-a, Al Jazeere Balkans i Radio Active Zenica: Senada Ćumurović, Lejla Mazlić i Ena Čaušević.

Panel-diskusija okončana je diskusijom iz koje je proizašlo sljedećih šest zaključaka:

  1. Pružaoci medijskih usluga trebali bi povećati obim i tematsku raznolikost medijskih sadržaja i drugih resursa u cilju razvijanja naprednih vještina medijske pismenosti svih građana zemlje. Produkcija takvih sadržaja trebala bi biti redovna i usklađena s trendovima i izazovima s kojima se susreće savremena publika. Distribucija ovakvih sadržaja trebala bi biti oslonjena na svu raspoloživu tehnologiju i komunikacione kanale.
  2. Pružaoci medijskih usluga trebali bi dati doprinos provođenju međunarodnih inicijativa kao što su UNESCO-ova „Globalna sedmica medijske i informacione pismenosti“, „Dan sigurnijeg interneta“, te nacionalnih kampanja kao što su „Dani medijske i informacione pismenosti u Bosni i Hercegovini“.
  3. Medijski radnici, uključujući upravljačke strukture, također bi se trebali dodatno edukovati na različite teme iz oblasti medijske i informacione pismenosti.
  4. Polazeći od obaveza države da promoviše medijsku pismenost u skladu s odredbama Direktive Evropske unije o audiovizuelnim medijskim uslugama i preporukama Vijeća Evrope, potrebno je obezbijediti adekvatne resurse za kontinuiranu podršku inicijativama medijske pismenosti, uključujući podsticaje za produkciju takvih sadržaja, podršku nacionalnim inicijativama i podršku Mreži za medijsku i informacionu pismenost.
  5. S obzirom na ulogu javnih RTV-servisa, potrebno je na odgovarajući način definisati njihove zakonske obaveze promovisanja naprednih vještina medijske pismenosti za građane svih uzrasta.
  6. Za potrebe praćenja napretka i izvještavanja o poduzetim mjerama, potrebno je obezbijediti adekvatnu razmjenu informacija između regulatora, ministarstva i pružalaca medijskih usluga kroz Mrežu za medijsku i informacionu pismenost.

U okviru „Medijskog časa“, u saradnji s prof. dr. Eminom Dedić Bukvić i studentima/studenticama Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održane su i pedagoške radionice i predavanja za roditelje i sve one koji učestvuju u medijskom odgoju djece, nastavnike i vaspitače, na temu izazova odgajanja u multimedijalnom okruženju, kao i radionice namijenjene djeci od III do VI razreda na teme: „Mediji i emocije“ ‒ radionica za razvoj medijske i emocionalne pismenosti kod djece, „Šta je s druge strane ekrana?“ ‒ adekvatno prepoznavanje i tumačenje informacija, vijesti i ponašanja u digitalnom okruženju, „Biti svoj!“ ‒ izgradnja zdrave slike o sebi, osvrt na društvene mreže i socijalno-emocionalno opismenjavanje.

Također, održane su i medijske radionice za učenike od III do VII razreda, bibliotekare i nastavnike voditelje sekcija medijske i informacione pismenosti, kao i sve one koji učestvuju u medijskom odgoju djece. Radionice su realizovali novinari i novinarke na sljedeće teme: „Šta je iza vijesti dana?“ – upoznavanje s TV-novinarstvom i segmentima iza ekrana, „Pripreme i vođenje intervjua“ – postavljanje pitanja od interesa javnosti, kao i  kratka radionica videoprodukcije tokom koje su učesnici pravili izvještaj o „Medijskom času“ prateći rad videografa.

Organizatori ovog događaja su Fondacija „Mediacentar“ Sarajevo i Regulatorna agencija za komunikacije, uz podršku organizacije Transitions iz Praga, medija i Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. „Medijskom času“ prisustvovao je veliki broj novinara i predstavnika medija iz čitave BiH, kao i veliki broj članova akademske zajednice, prosvjetnih radnika, studenata i učenika.