Novost

Osnove digitalne medijske pismenosti – informacijski poremećaj i dezinformisanje u kontekstu Bosne i Hercegovine

Print Friendly, PDF & Email

Studija pod nazivom „Osnove digitalne medijske pismenosti – informacijski poremećaj i dezinformisanje u kontekstu Bosne i Hercegovine“ autora Martine Čepmen, Rikardo Kastelini da Silve i Joane Avadani polazi od toga da ubrzani razvoj tehnologije donosi nove prilike za povezivanje, stvaranje, interakciju i podjelu informacija, čineći da pojedinci više nisu samo primaoci medijskog sadržaja, već i njegovi kreatori i distributeri. Međutim, takve prilike popraćene su izazovima, kao što su dezinformacije i globalni informacijski poremećaj.  Poseban osvrt studija pravi na to kako navedeni fenomeni utiču na medijski prostor u Bosni i Hercegovini.

Studija je pokazala da je borba protiv dezinformacija višeslojan problem, te da rješenja moraju podrazumijevati angažman niza različitih aktera u dužem vremenskom periodu, kao i primjenu različitih pristupa, među kojima i promovisanje vještina i znanja iz oblasti medijske i informacione pismenosti. Medijska i informacijska pismenost obuhvata različita područja, te treba voditi računa da kreatori politika i oni koji su pozvani da oblikuju tok digitalne evolucije i budućnost zemlje – kroz formulisanje pravnih  normi i politika – budu upoznati sa najnovijim pristupima i inicijativama na međunarodnom nivou, te da budu spremni i sposobni da u Bosni i Hercegovini kreiraju ambijent u kojem se poštuju sva ljudska prava, uključujući pravo na slobodu izražavanja.

Najzad, studija daje detaljne praktične savjete i smjernice za nastavnike i edukatore, predstavljajući aktivnosti i materijale pogodne za korištenje u nastavnom procesu, u obradi najvažnijih problema iz oblasti medijske i informacijske pismenosti.

Studija je objavljena 2022. godine uz podršku Savjeta Evrope i projekta pod nazivom „Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokratiju“ u okviru Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period 2018-2021 i dostupna je na linku:

Verzija teksta na engleskom jeziku: 1680a87f85 (coe.int)

Verzija teksta na lokalnim jezicima: 1680a87fac (coe.int)