Novost

Popularizacija medijske kulture i odgoja za medije

Print Friendly, PDF & Email

Prikaz rada „Popularizacija medijske kulture i odgoja za medije“ autora prof. dr. Zlatka Miliše. Rad je objavljen u Zborniku radova s naučnog skupa „Aktualizacija i popularizacija znanosti kroz medije“ održanog 2022. godine u Mostaru u organizaciji Sveučilišta u Mostaru, Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti/nauke i Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ – područni centar Osijek.

Polazeći od snažnog uticaja koji mediji ostvaruju na oblikovanje pogleda na svijet i preferencija kod djece i mladih, Miliša u svom plenarnom izlaganju konstatira kako odgoj za medije i medijska kultura, shvaćena kao kritičko ispitivanje uloge medija u širem društvenom kontekstu, trebaju biti integrirani u savremeni školski kurikulum. Ishodi integriranja ovako koncipiranog pristupa medijskoj kulturi i medijskom odgoju bili bi usvajanje refleksivno-kritičkog stava kod djece i mladih, sposobnost kritičke analize simboličkih značenja medijskih sadržaja, rasvjetljavanje uloge dominantnih obrazaca u kulturi, sve do otkrivanja političkih aspekata medijskih poruka.

Preporuka autora je da medijska kultura i odgoj za medije u sistemu formalnog obrazovanja budu zastupljeni i kroz učešće djece i mladih u praktično-stvaralačkom medijskom radu, kao što su školski listovi, novinarske radionice, izložbe, kreiranje videoigara, stripova, reportaža itd., što se smatra posebno korisnim za razvijanje sposobnosti dekonstrukcije medijskih poruka.

Autor posebno ističe značaj vrhunskih djela svjetske književnosti za refleksivno-kritičko (alternativno) propitivanje stvarnosti, ne samo iz ugla djece i mladih nego i šire javnosti.

Rad možete potražiti ovdje na stranama 13‒26.