Novost

Potrošačka pismenost – zašto je važna?

Print Friendly, PDF & Email

Potrošačka pismenost može se definisati kao sposobnost potrošača da kombinacijom znanja, vještina i sopstvenog angažmana procijeni osnovne informacije potrebne za donošenje odgovarajućih odluka vezanih za izbor proizvoda koji želi kupiti, uz poznavanje svojih potrošačkih prava.

Razne vrste oglašavanja su svuda oko nas, a izbor medija kojima se plasiraju oglasi kao što su televizija, radio, novine, filmovi, internet, bilbord plakati i dr. rastu iz dana u dan, kao i njihov utjecaj na svakog pojedinačnog potrošača, uključujući i djecu. Zato je potrebno savladati ključne koncepte potrošačke pismenosti da bi znali kako odabrati željeni proizvod i kako se zaštititi od prevara u svijetu oglašavanja. Da bi ovladali osnovnim segmentima potrošačke pismenosti, potrošači bi trebali znati odgovore na sljedeća pitanja:

 • Šta je oglašavanje?
 • Koje su tehnike i postupci oglašavanja?
 • Šta je digitalno oglašavanje?
 • Šta je etika oglašavanja?
 • Kako oglašavanje utiče na potrošače, a posebno na djecu?
 • Koja su prava potrošača?

Šta je oglašavanje?

Oglašavanje je jedan od oblika komercijalnih komunikacija koje uključuju, između ostalog i sponzorstvo, teletrgovinu i plasman proizvoda. Za razliku od propagande čiji je cilj “prodaja” različitih ideja o tome šta nam je potrebno i šta je najbolje za nas, oglašavanjem se direktno putem komercijalnih poruka i raznih kampanja nastoji izvršiti utjecaj na formiranje određenog stava konzumenata, time potaći kupovina određenih proizvoda i ostvariti određeni profit. Pri tome je veoma važno znati, koje vrste komercijalnih komunikacija su zabranjene i u kojim okolnostima.

Andrea Piacquadio/Pexels

 Tenike i postupci oglašavanja

Da bi se potencijalni kupci zainteresovali za određene proizvode i potakli na kupovinu, prilikom oglašavanja se koriste se različite tehnike kojima se utječe na njihovu svijest i mišljenje, a neke od njih su sljedeće:

 • Tehnika ponavljanja – kada se uz video i/ili zvuk naziv ili izgled proizvoda ili usluge ponovi više puta, on se ureže u pamćenje korisnika;
 • Tvrdnje o proizvodu – privlače pažnju kupca promovišući ono što proizvod ili usluga može učiniti za njega (“trajno niska cijena”; “poboljšava kvalitet kose” i dr.);
 • Tehnika “Bandwagon” – kupac se uvjerava da se pridruži “gomili” koja je taj proizvod već uspješno konzumirala;
 • Povezivanje proizvoda, brenda ili tvrtke sa poznatom osobom, muzičkom numerom i dr. – na ovaj način se psihološki utječe na izbor kupca;
 • Emocionalno uveravanje – ova tehnika se temelji na faktoru potrebe potrošača (za nečim novim, promjenom starih stvari, postati privlačan) i faktoru straha (od nesreće, smrti, bolesti i dr.);
 • Promocije i nagrade – davanje uzoraka proizvoda potrošačima i organizovanje nagradnih igara uz darove;
 • Idealna porodica – prikazuje “sretnu” porodicu koja koristi određeni proizvod;
 • Podmićivanje kupaca – uz kupnju jednog proizvoda dobija se još jedan prizvod ili neke dodatne pogodnosti:
 • Ispitivanje kupaca – postavljaju im se pitanja da bi se dobili odgovori o određenom proizvodu;
 • Ponašanje potrošača – prate se aktivnosti potrošača u donošenju odluka o kupovini, a ono zavisi od njegovih ličnih i psiholoških faktora – kulture, obrazovanja, porodiče situacije i dr.

Digitalno oglašavanje

Digitalno oglašavanje ili web oglašavanje, online marketing, internet oglašavanje se odvija putem internetskih kanala (web stranice, e-pošta, društvene mreže,video snimci, blogovi, SMS poruke i dr.), a oglasi se pojavljuju na Googleu, Facebooku, YouTubeu i dr.

DiggtiyMarketing/Pixabay

Etika oglašavanja

Etika oglašavanja je jedan od najvažnijih karakteristika u komunikaciji između prodavača i kupaca i podrazumijeva skup dobro definisanih moralnih principa povezanih sa svrhom i prirodom oglašavanja. Etički oglas je pristojan i ne iznosi lažne tvrdnje.

Uticaj oglašavanja na potrošače, a posebno na djecu

Uticaj koji oglašavanje ima na potencijalne potrošače je izniman i svrha je oglašavanja uopšte. Izazvati pažnju potencijalnog kupca da primijeti i kupi određeni proizvod ili uslugu znači uticati na njegovo razmišljanje i ponašanje u tom procesu. Danas, velika većina potrošača su djeca kojima se oglašivači sve više obraćaju, a raste i zabrinutost zbog velikog uticaja koje oglašavanje ima na najmlađu populaciju, s obzirom da zbog svoje dobi nisu u mogućnosti razaznati “stvarni” od “fikcijskog” svijeta i shvatiti značenje određene reklamne poruke.

Prava potrošača

Kao jedan od osnovnih segmenata potrošačke pismenosti je poznavanje osnovnih potrošačkih prava zagarantovanih Zakonom o zaštiti potrošača BiH i drugih propisa donesenih na osnovu tog zakona, kojim se potrošači mogu zaštititi od potencijalne nepoštene poslovne prakse trgovaca. Sa ciljem promocije dobrog i efikasnog provođenja politike zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini, djeluje nezavisno tijelo Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH.