Novost

Pozicijska studija Medijska i informacijska pismenost u sistemima obrazovanja u Bosni i Hercegovini: Hibridni model višekomponentne integracije

Print Friendly, PDF & Email

Pozicijska studija Medijska i informacijska pismenost u sistemima obrazovanja u Bosni i Hercegovini – Hibridni model višekomponentne integracije nastala je 2021. godine kao odgovor na višegodišnje promišljanje i  rad na unapređenju medijske i informacijske pismenosti u sisteme obrazovanja u Bosni i Hercegovini. U studiji je dat kratak osvrt na strateške odrednice nekoliko modela integracije i predstavljen je hibridni model višekomponentne integracije. Ovaj inkluzivni model uključuje horizontalnu i vertikalnu integraciju, obuhvata različite segmente obuke za nastavnike, uz pažljivo planiranje usklađeno sa ciljevima i procjenom obrazovnog programa i ističe važnost podizanja svijesti u BiH o značaju MIP-a i strateškog planiranja svih aktera uključenih u integraciju MIP-a u obrazovne sisteme.

Studiju je izradio Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu  nakon višegodišnjeg zajedničkog rada multidisciplinarne grupe istraživača iz Bosne i Hercegovine i regiona, uz saradnju sa Odsjekom za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te kontinuirani značajan doprinos Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta u Banjoj Luci.  Dokument je nastao u sklopu projekta: “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj, faza 2“ uz finansiranje  EU-UNESCO-a.

Preuzmite Pozicijsku studiju Medijska i informacijska pismenost u sistemima obrazovanja u Bosni i Hercegovini – Hibridni model višekomponentne integracije