Novost

Pozicijska studija o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini: Medijska i informacijska pismenost: Vrijeme je za strateški pristup

Print Friendly, PDF & Email

Pozicijska studija o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini: Medijska i informacijska pismenost: Vrijeme je za strateški pristup nastala je 2018. godine sa ciljem podizanja svijesti javnosti, a prvenstveno odgovarajućih vlasti na važnost pitanja u vezi sa razvojem medijske i informacijske pismenosti u BiH i nedostatkom strateškog pristupa koji bi rezultirao integracijom MIP-a u formalno i neformalno obrazovanje. Studija obrazlaže zašto je to važno i predlaže optimalan strateški pristup, koji bi unaprijedio nivo MIP-a u BiH.

Studiju je angažmanom Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu razvio multidisciplinarni tim stručnjaka i zasnovana je na nalazima Pregledne studije o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini i zaključcima Konsultacija o MIP-u u BiH, koje su uključile međusektorske debate i učešće različitih aktera. Konsultacije je organizirao Univerzitet u Sarajevu (Fakultet političkih nauka i Filozofski fakultet, Katedra za bibliotekarstvo) i Ministarstvo civilnih poslova BiH uz podršku Državne komisije BiH za saradnju s UNESCO-om u aprilu 2018. godine.

Kao dopuna ove studije, 2020. godine nastala je dopunjena verzija Pozicijska studija o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini Ver 2.0 (2020): Medijska i informacijska pismenost: Vrijeme je za implementaciju usvojenih principa u kojoj su konkretizirane strateške odrednice iz prethodne studije i predstavljeni pomaci u realizaciji preporuka.

Preuzmite:

Pozicijska studija o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini: Medijska i informacijska pismenost: Vrijeme je za strateški pristup

Pozicijska studija o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini Ver 2.0 (2020): Medijska i informacijska pismenost: Vrijeme je za implementaciju usvojenih principa