Novost

Pozicijska studija Uloga organizacija civilnog društva u provedbi strategija i politika medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini

Print Friendly, PDF & Email

Pozicijska studija Uloga organizacija civilnog društva u provedbi strategija i politika medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini nastala je 2020. godine sa ciljem podizanja svijesti o važnoj ulozi civilnog društva kao strateškog partnera u razvoju medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini i nedostatka strategije i politike o integraciji i unapređenju MIP-a. U studiji je predstavljeno trenutno stanje i predloženi su daljnji koraci i preporuke sa fokusom na  javni sektor i subjekte u obrazovanju, te osnaživanje  građanstva kao baze civilnog društva u jačanju kometencija MIP-a.

Studiju je izradio projektni tim Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu nakon višegodišnjeg zajedničkog rada multidisciplinarne grupe istraživača iz Bosne i Hercegovine i regiona, uz saradnju sa Odsjekom za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te kontinuirani značajan doprinos Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta u Banjoj Luci.  Dokument je nastao u sklopu projekta: “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj, faza 2“ uz finansiranje  EU-UNESCO-a.

Preuzmite: Pozicijsku studiju Uloga organizacija civilnog društva u provedbi strategija i politika medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini