Pravila o privatnosti

Web stranica https://medijskapismenost.ba/ je u vlasništvu Regulatorne Agencije za komunikacije Sarajevo koja poštuje privatnost posjetilaca svojih internet stranica i brine se o čuvanju tajnosti njihovih podataka. S tim ciljem su izrađena ova Pravila o privatnosti koja se odnose samo na radnje na internet stranicama u vlasništvu Regulatorne Agencije za komunikacije. Prikupljanje, čuvanje i prenos ličnih podataka obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11) koje regulišu zaštitu ličnih podataka, njihov prenos, i sprečavanje neovlaštenog pristupa i upotrebe ličnih podataka.

Ova pravila o privatnosti objašnjavaju kako ćemo postupati s bilo kojim ličnim podacima koje nam isporučujete ili koje prikupljamo od Vas. Pažljivo pročitajte ova Pravila o privatnosti jer utječu na Vaša zakonska prava.

INFORMACIJE KOJE MOŽEMO PRIKUPLJATI

Lični podaci koje dajete prikupljaju se u zakonite poslovne svrhe, što obuhvata obradu registracija i eventualne upite, informisanje o novim događajima, sadržajima, koje smatramo relevantnima za Vaše potrebe u vezi ispitivanja zadovoljstva radnika.

Davanje podataka je dobrovoljno. Međutim, ako ne unesete tražene podatke, možda nećemo moći obraditi Vašu registraciju ili upit. Sve podatke koje nam dostavite Regulatorna Agencija za komunikacije čuva u najstrožijem povjerenju i može ih podijeliti s trećim stranama samo s Vašim pristankom.

Možemo prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeće podatke o Vama:

1. Informacije koje dajete ispunjavanjem obrazaca na našoj stranici. To može uključivati, ali nije ograničeno na, informacije kao što su Vaše ime, zvanje, telefonski broj i adresu e-maila.
2. Kako bismo poboljšali naše komunikacije sa Vama, možemo tražiti da nam date dodatne informacije o Vama, kao što su Vaši interesi, interesi Vašeg djeteta i Vaše iskustvo s nama, i slično. Kada nam date bilo kakve lične podatke, pristajete da ih obradimo prema Vašim željama.
3. Ako nas kontaktirate, možemo voditi evidenciju o prepisci.
4. Možda ćemo zatražiti da popunite ankete koje bismo mi, Regulatorna Agencija za komunikacije i eventualni partneri, koristili za potrebe istraživanja. Ne morate odgovoriti na ove ankete ali ako odgovorite svi odgovori će ostati anonimni.

Možemo prikupljati i pohranjivati podatke o Vašem pristupu i posjetama i korištenju naših web stranica. Ove informacije mogu uključivati, ali nisu ograničene na: Vašu IP adresu, zapisnike mrežnog poslužitelja, kolačiće (cookies):

– IP odnosno mrežna adresa – Ova stranica koristi internet protokol (IP) adrese. IP adresa je broj koji Vaš davatelj internet usluga dodjeli Vašem uređaju kako biste uopće mogli pristupiti internetu. IP adresa se promjeni kad god se povežete na internet (to je 'dinamička' adresa). Međutim, moguće je da IP adresa koju zabilježimo, pa čak i kolačić koji koristimo, mogu sadržavati podatke na osnovu kojih Vas možemo identificirati. Razlog je što se kod nekih konekcija IP adresa ne mijenja (statična je) i može se povezati s Vašim računarom. Kao što smo već naveli, IP adrese predstavljaju dio informacija sadržanih u zapisniku webservera. Koristimo Vašu IP adresu kako bismo zapisali ukupne podatke o korištenju te kako bismo poboljšali stranicu.

– Zapisnici mrežnog poslužitelja (web servera) odnosno Web Server logs – Kao i velika većina internet stranica, automatski prikupljamo podatke o Vama sa zapisnika web servera kada posjetite neku od naših stranica putem računara domaćina na kojem je naša stranica (webserver). Mrežni poslužitelj automatski prepoznaje neke podatke koji nisu ličnog karaktera, poput mrežne („IP“) adrese (osim u slučaju opisanom u nastavku), datuma i vremena kada ste posjetili našu stranicu, linkova koje ste otvarali na našoj stranici, stranicu s koje ste došli, vrstu pretraživača koji koristite (npr. Internet Explorer, Firefox, Chrome), vrstu operativnog sistema koji koristite (npr, Windows XP, MAC OS X), te domenu i adresu vašeg pružatelja internet usluge. Često vršimo pregled zapisnika servera kako bismo vidjeli šta se posjećuje, a sve sa ciljem boljeg razumijevanja načina na koji naši posjetioci koriste našu stranicu. Ovi podaci popularno se nazivaju Web statistika i omogućavaju nam da održavamo i poboljšamo svoju uslugu. Osim toga, u slučaju zloupotrebe sistema, ove informacije možemo iskoristiti kako bismo, zajedno s Vašim pružaocem internet usluge i/ili lokalnim vlastima uspješno otkrili izvor zloupotrebe.

– Kolačiće (cookies) – kolačićima ne prikupljamo lične informacije o korisniku, već koristimo ovu opciju za smještaj identifikatora korisnika koji služi za provjeru autentičnosti korisnika. Na osnovu kolačića koje mi prikupljamo, mi ne možemo povezati stvarnu osobu sa prijavnom sesijom koju pratimo.

GDJE ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Podaci koje prikupljamo od Vas se čuvaju u bazama kojima upravlja Regulatorna Agencija za komunikacije.

Poduzet ćemo sve razumne korake kako bismo osigurali da se Vaši podaci tretiraju sigurno i u skladu s ovim Pravilima o privatnosti. Nažalost, prenos podataka preko interneta nije potpuno siguran. Učinit ćemo sve kako bismo zaštitili Vaše lične podatke, ali ne možemo apsolutno garantovati sigurnost podataka koji se šalju na naše stranice; bilo koji prenos je na Vašem vlastitom riziku. Onda kada primimo Vaše podatke, koristit ćemo stroge postupke i sigurnosne alatke kako bismo spriječili neovlašteni pristup podacima i njihovu sigurnost što je najbolje moguće.

Izmjene Pravila i kontakti

Povremeno se može desiti da mijenjamo ova Pravila u skladu sa zakonskim obavezama i našim internim pravilima. Ukoliko dođe do izmjena, mi ćemo ih objaviti na našoj stranici https://medijskapismenost.ba/ Ako i dalje, nakon objavljenih izmjena, nastavite da koristite našu stranicu https://medijskapismenost.ba/ , Vi prihvatate izmjene Pravila. Ukoliko dođe do znatnijih izmjena ovih Pravila, u tom slučaju se može desiti da Vas direktno kontaktiramo ako to od nas zahtijeva zakonodavstvo.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovim Pravilima privatnosti ili o našoj stranici, molimo Vas da kontaktirate:


Regulatorna Agencija za komunikacije
Mehmeda Spahe 1, Sarajevo, 71000

 

+387 33 250 600
+387 33 713 080 (fax)