Novost

Priručnik za novinare iz oblasti medijske i informacijske pismenosti

Print Friendly, PDF & Email

Publikacija Priručnik za novinare iz oblasti medijske i informacijske pismenosti dr. Radmile Rangelov Jusović i Nedima Krajišnika namijenjena je novinarima kao pomoć u radu sa djecom iz oblasti medijske i informacijske pismenosti. Druženje sa novinarima u školskim učionicama jedan je od načina da se djeca upoznaju sa ulogom medija u društvu i da razgovaraju o medijskim sadržajima. Priručnik nudi novinarima niz preporuka i savjeta kako i na koji način poučavati djecu, kako ih zainteresovati za temu i podstaći na kritičko razmišljanje u kojem će zaključivati, pitati i istraživati.

Nakon upoznavanja sa samom novinarskom strukom, u glavnom dijelu priručnika se nalaze savjeti kako putem školske redakcije djeci približiti novinarsku redakciju i osnovne novinarske pojmove (urednik, lektor, fotograf, članak itd.).

Kako nastaju vijesti djeci približavaju logiku vijesti uz nekoliko ključnih pitanja (šta, ko, gdje, kada, zašto i kako), a koja se odnose na činjenice o samom događaju o kojem je riječ.

Napišite svoju vijest je faza u kojoj djeca uče kako će to uraditi uz zanimljive teme i grupni rad, dok u fazi Poboljšajte svoje vijesti uče šta trebaju uraditi da njihova vijest ili članak budu bolji.

U fazi Zašto su činjenice važne? djeca uče o važnosti iznošenja istinitih i relevantnih informacija i kako da razlikuju činjenice od pretpostavki ili nečijeg mišljenja.

Veoma je važna faza u priručniku Doba netačnih i lažnih informacija (za starije učenike) koja ih kroz zanimljive primjere uči kako ne nasjesti na lažne informacije.

U sljedećoj fazi Intervju djeca se upoznaju sa ovim pojmom, uz mogućnost da i sami na trenutak postanu novinari/novinarke i da odglume zamišljeni intervju.

Igra pitanja i Završne aktivnosti će pokazati koliko su djeca naučila o novinarskom poslu i pravljenju vijesti.

Na kraju priručnika se nalazi sažetak Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Publikaciju je objavio Medicentar Sarajevo u okviru projekta “Mediji za građane – građani za medije”.

Priručnik preuzmite OVDJE.