Novost

Prvi sastanak institucija i organizacija aktivnih u oblasti medijske i informacijske pismenosti

Iсастанак институција и организација активних у области МИП
Print Friendly, PDF & Email

Jedan od prvih koraka Odsjeka za sadržaj i medijsku pismenost, koji je Regulatorna agencija za komunikacije formirala u oktobru 2019. godine, bio je organiziranje sastanka institucija i organizacija aktivnih u oblasti medijske i informacijske pismenosti koji je održan u prostorijama Agencije 17. decembra 2019. godine uz prisustvo 32 učesnika i osam zaposlenika Agencije. Prevashodni cilj sastanka bilo je uspostavljanje jedinstvene platforme na nivou države za razvoj medijske i informacijske pismenosti u svrhu jačanja kapaciteta korisnika za odgovorno korištenje medija i telekomunikacijskih usluga.

 Dnevni red sastanka obuhvatao je razmjenu iskustava i informacija o planiranim aktivnostima svih pozvanih aktera za 2020. godinu, diskusiju o inicijativi Agencije za obilježavanje Evropske sedmice medijske pismenosti u drugoj polovini marta 2020. godine, te prijedlog Agencije o kreiranju platforme za razvoj medijske i informacijske pismenosti kao modalitetu buduće saradnje.

Na sastanku su prezentirane dosadašnje aktivnosti Agencije u oblasti medijske i informacijske pismenosti, uz poseban akcenat na novu revidiranu Direktivu Evropske unije o audiovizuelnim medijskim uslugama, čije transponovanje je bilo planirano za 2020. godinu, koja u članu 33. zahtijeva od država članica unapređenje i poduzimanje mjera i alata za razvoj vještina medijske pismenosti. Također, prezentirane su planirane aktivnosti Agencije za 2020. godinu na polju zaštite maloljetnika, borbe protiv dezinformacija, obezbjeđivanja pristupačnosti medijskim sadržajima osobama s invaliditetom. Predstavljene su aktivnosti na uvođenju naprednog monitoring sistema za sav emitirani program u BiH, te projekt u oblasti zaštite djece na internetu u sistemima korisnika dozvola.

Svi učesnici sastanka predstavili su svoj dosadašnji angažman na polju razvoja medijske i informacijske pismenosti i prezentirali planirane aktivnosti za 2020. godinu, izrazivši zadovoljstvo usljed predviđene buduće saradnje. Svi prisutni jednoglasno su podržali prijedlog Agencije o uspostavljanju platforme za razvoj medijske i informacijske pismenosti, prihvatajući Agenciju kao koordinatora ovih aktivnosti, a podržana je i inicijativa Agencije za obilježavanje Evropske sedmice medijske pismenosti u BiH.