Novost

Rezultati istraživanja o adekvatnoj informiranosti mladih u Bosni i Hercegovini o situaciji u vezi sa COVID-19

Print Friendly, PDF & Email

Važnost adekvatne informiranosti građana za vrijeme kriznih situacija potakla je Regulatornu agenciju za komunikacije da ispita koliko su mladi, ali i drugi građani Bosne i Hercegovine,  informirani o situaciji u vezi sa COVID-19. Istraživanje pod nazivom “Adekvatno informiranje o situaciji u vezi sa COVID-19 u BiH“ provedeno je 14. 3. 2020. godine u saradnji sa UNICEF-om u Bosni i Hercegovini putem njihove komunikacijske platforme U-report. Ispitanici su odgovarali na pitanja o adekvatnoj informiranosti o situaciji u vezi sa COVID-19, izvorima informiranja, učestalosti provjeravanja informacija, te o načinima na koje, eventualno, provjeravaju određene informacije.

Istraživanje je pokazalo da čak 86% ispitanika u BiH smatra da je adekvatno informirano o situaciji u zemlji u vezi sa COVID-19, posebno mladi. Njih oko dvije trećine o ovoj temi informira se putem interneta, otprilike jedna trećina gledajući televiziju, dok su ostali izvori malo zastupljeni.

Svaki drugi ispitanik informira se o situaciji u vezi sa COVID-19 jedanput dnevno, dok se 15% ispitanika informira o novonastaloj situaciji više od pet puta na dan.

Kompletni rezultati istraživanja dostupni su ovdje: https://www.rak.ba/bs-Latn-BA/brdcst-media-literacy