Novost

Roditeljska kontrola kao način kreiranja dobrih online navika djece

Print Friendly, PDF & Email

Većinu slobodnog vremena djeca danas provode na mreži, izlažući se pri tome mnogim rizicima.  Tehnička rješenja u vidu različitih aplikacija pomoći će roditeljima da efikasno kontroliraju, nadziru i usmjeravaju online aktivnost djece.

 

Imajući u vidu da djeca obično nisu u stanju da sama kontroliraju vrijeme koje provode na mreži, kao ni da prepoznaju rizike kojima su izložena na internetu, zabrinutost roditelja po pitanju sigurnosti njihove djece u digitalnom okruženju sasvim je opravdana. Svi uređaji koji nude pristup internetu predstavljaju potencijalnu opasnost po sigurnost djeteta (kompjuteri, pametni telefoni, konzole za igranje videoigara i dr.). Tehnička rješenja korisna su zato što omogućavaju roditeljima najprije da steknu uvid u online aktivnosti djece, a potom i pomognu djeci da formiraju zdrave online navike. Premda primjena tehničkih rješenja predstavlja zadiranje u online privatnost djece, ona je u većini slučajeva opravdana i korisna.

Većina operativnih sistema omogućava postavke roditeljskog nadzora, koje pružaju sljedeće usluge:

 • Filtriranje sadržaja (od značaja uglavnom za mlađu djecu) putem web-preglednika, uz prikazivanje samo odobrenih stranica i pretraživanje videozapisa. Informacije o dostupnom softveru za filtriranje treba potražiti kod davaoca internetskih usluga.
 • Blokiranje određenih web-stranica, aplikacija i videoigara za koje roditelj smatra da nisu prikladne za dijete.
 • Postavljanje jakih postavki privatnosti na web-stranice koje dijete koristi.
 • Nadgledanje pametnih telefona koje dijete koristi. Premda mnogi mobiteli imaju ugrađen sistem roditeljske kontrole, moguće je instalirati softvere koji omogućavaju nadziranje poziva, SMS poruka, lokaciju i online aktivnosti djeteta.

Kako bi pomogli djeci da koriste internet na siguran i odgovoran način, roditeljima se savjetuje i sljedeće:

 • Razgovarajte sa svojom djecom i upozorite ih na rizike kojima su izloženi na mreži. Iako veoma korisna, primjena tehničkih rješenja nije dovoljna sama po sebi. Redovna, otvorena i iskrena komunikacija sa djecom od presudnog je značaja.
 • Naučite djecu da ne odaju lične podatke i da ne vjeruju svim informacijama koje vide/čuju na internetu.
 • Uređaje smjestite u zajedničke prostorije, postavite lozinku na kompjuter i ograničite vrijeme pristupa int
 • Uputite djecu da koriste samo web-stranice primjerene njihovoj dobi.
 • Nadgledajte društvene mreže koje vaše dijete koristi. Informirajte se o aplikacijama pomoću kojih možete sakriti profil vašeg djeteta, ograničiti razgovore samo sa prijateljima, ili onemogućiti
 • Nadgledajte web-stranice sa videozapisima. YouTube nudi određeni set ograničenja kojima roditelji mogu nadzirati sadržaje koje djeca prate.
 • Informirajte se o aplikacijama za zakazivanje pristupa pomoću kojih možete odrediti vremenski period u kojem vaše dijete može pristupiti internetu.
 • Obratite pažnju na ilegalne webstranice na kojima djeca ilegalno pristupaju audiovizuelnim i drugim sadržajima.
 • Obratite pažnju na korištenje chat i videochat soba, u kojima djeca komuniciraju sa nepoznatim osobama i postaju moguće žrtve internetskog nasilja.

Tri besplatne aplikacije za roditeljski nadzor koje preporučuje web-stranica Djeca na internetu:

 • Google Family Link proizvod je kompanije Google pomoću kojeg roditelji prate dječije aktivnosti na internetu, vrijeme provedeno pred ekranom (uz mogućnost podešavanja ograničenja i zaključavanja uređaja djeteta), kao i određivanja lokacije djeteta.
 • Kaspersky Safe Kids proizvod je svjetske kompanije za IT sigurnost Kaspersky i omogućava roditeljima pregled dječijih aktivnosti i pristupa sadržajima na mreži, ograničenje vremena koje dijete provodi na mobilnom uređaju, pregled kretanja djeteta i socijalnih mreža koje koristi.
 • You Tube KIDS jedan je od najpopularnijih kanala za gledanje videosadržaja sa velikim utjecajem na djecu i zahtijeva posebnu roditeljsku pažnju i kontrolu. Aplikacija omogućava uvid u sadržaje, blokiranje i prijavu neprimjerenog sadržaja, kontrolu pretraživanja i vremensko ograničenje i gledanje sadržaja na odabranom TV uređaju.