Novost

Smjernice za podršku djeci žrtvama nasilja i njihovim roditeljima

Print Friendly, PDF & Email

Smjernice za podršku djeci žrtvama nasilja i njihovim roditeljima autorice Jasmine Ivanović namijenjene su djeci žrtvama digitalnog nasilja i njihovim porodicama kao podrška i pomoć u oporavku i prevazilaženju trauma izazvanih nasiljem.

U vremenu u kojem je internet postao dio svakodnevnog života i koji pruža beskrajne mogućnosti za komunikaciju, obrazovanje i razmjenu informacija, njegova „tamna“ strana poziva na oprez, pogotovo kada su u pitanju djeca, čija je linija između stvarnog i online života zamagljena. U digitalnom svijetu u kojem djeca provode većinu svog slobodnog vremena na mreži, obaveza roditelja, nastavnika i svih aktera koji su uključeni u život i rad sa djecom je da ih upute u potencijalne rizike i zamke koje vrebaju na internetu i da im u slučaju da postanu žrtve online nasilja pruže punu podršku i pomoć.

Ove smjernice se najprije baziraju na mapiranju, preporukama i primjerima dobre međunarodne prakse i s tim u vezi uključivanja sveobuhvatnog sistema Bosne i Hercegovine i stručnjaka koji se bave ovom tematikom u cilju zaštite djece od nasilja.

U poglavlju Međunarodni pravni okvir prikazani su brojni međunarodni dokumenti, među kojima su i oni koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu na intervenciju u slučaju da je dijete postalo žrtva nasilja, posebno ako se radi o seksualnom i digitalnom nasilju.

Dokument predstavlja i modele dobre prakse za zaštitu i podršku djeci žrtvama nasilja i mogući opseg tretmana, posebno u slučajevima seksualnog zlostavljanja koji su počinjeni putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

U poglavlju Podrška djeci žrtvama nasilja, autorica navodi načine kako pristupiti radu s djecom žrtvama koji su zasnovani na znanju o traumi i njenim dugoročnim posljedicama, ističe važnost podrške djeci žrtvama nasilja i predstavlja tretmane namijenjene njihovom oporavku i efikasne terapijske intervencije, kako za djecu žrtve nasilja, tako i za njihove porodice.

Kroz analizu literature, ali i politike i prakse relevantne za ovdašnje prilike, dokument tagira moguće modele za njihovo unapređenje.

Publikacija je izrađena je u okviru projekta “Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije djece na internetu u Srbiji i BiH”. Za korištenje u Bosni i Hercegovini publikacija je prilagođena u okviru projekta “Zaustaviti nasilje nad djecom: Prevencija i rad na sprečavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini”, čiju su realizaciju podržali Global Fund to End Violence Against Children i UNICEF.

Publikacija je dostupna OVDJE.