Novost

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini

Print Friendly, PDF & Email

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini se bave kompleksnim pitanjima koja se tiču nasilja nad djecom u digitalnom okruženju i obuhvataju problematiku samog prepoznavanja raznih oblika digitalnog nasilja, njihovog tretiranja unutar medicinskih, pravnih, kriminoloških, tehnoloških i socijalnih disciplina i uspostavljanja mehanizama za prevenciju i borbu protiv nasilja koje se vrši putem informacionih i telekomunikacionih tehnologija. Smjernice donose i spisak najznačajnih evropskih i bh. pravnih propisa i standarda za borbu protiv zlostavljanja djece putem informacionih i telekomunikacionih tehnologija, kao i spisak relevantnih institucija, vladinih i nevladinih organizacija, te regulatornog tijela, koje u okviru svog segmenta djelovanja mogu aktivno doprinijeti borbi protiv ovakve vrste nasilja nad djecom. Na kraju, publikacija donosi rječnik ključnih termina za ovu oblast, koji su sadržani u tekstu Smjernica.

Smjernice su izradili priznati stručnjaci iz ove oblasti okupljeni u projektu Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS, a dostupne su OVDJE.