Novost

Strategija razvoja medijske i informacijske pismenosti u oblasti obrazovanja u Kantonu Sarajevo

Print Friendly, PDF & Email

U vremenu umreženih tehnologija, pojedinci i institucije se nalaze pred mnogobrojnim izazovima u prilagođavanju obrazovnog procesa digitalnim metodama učenja, kako u razumijevanju ključnih pojmova MIP-a, tako i u integraciji informaciono-komunikacionih tehnologija u savremeno obrazovanje. Sa ciljem inkrporiranja ovog vida pismenosti u sve nivoe obrazovanja, od predškolskog odgoja, osnovnog srednjeg i visokog obrazovanja, pa do programa obrazovanja odraslih, odnosno sistema cjeloživotnog učenja, Vlada kantona Sarajevo je 24. aprila 2022. godine usvojila Strategiju razvoja medijske i informacijske pismenosti u oblasti obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Strategija predstavlja dokument koji je usmjeren ka unapređenju obrazovanja i utvrđivanju prioriteta prema sveukupnom razvoju medijske i informacijske pismenosti (MIP) u Kantonu Sarajevo, uzimajući u obzir sve dimenzije podučavanja i razvoja MIP-a. Strategijom su utvrđeni ciljevi i prioriteti razvoja MIP-a u Kantonu Sarajevo, načini njihovog ostvarivanja, kao i finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.

Obaveznost izrade strategije nalažu evropske prakse, uz mogućnost korištenja sredstava Evropske unije, ali i zakonska rješenja u oblasti razvojnog planiranja u Ferdeaciji Bosne i Hercegovine.

Kanton Sarajevo je prepoznao značaj i ulogu međunarodnih aktera u procesu integracije MIP-a kao što su: Evropska unija, Vijeće Evrope, UNESCO i OSCE, a UNESCO-ovi MIP koncepti predstavljaju polaznu tačku ovog dokumenta.

U Strategiji je prikazana analiza stanja na svim obrazovnim nivoima u Kantonu Sarajevo, kao preduslov za njen ispravan odabir, a kao osnovni princip integracije MIP-a u obrazovni sistem predložen je hibridni model višekomponentne integracije. Ovaj model se sastoji iz vertikalne integracije (osigurava razvoj nauke, istraživanja i cjeloživotnog obrazovanja budućih nastavnika i bibliotekara i ostalih aktera svih nivoa obrazovnih sistema) i horizontalne integracije (osigurava kroskurikularnu saradnju nastavnika i bibliotekara u okviru nastavnih programa i planova, te ishoda učenja).

Strategija donosi ciljeve, mjere i pristup razvoja i integracije MIP-a u obrazovni sistem, a neki od zaključaka su:

  • Strategija se oslanja na hibridni model višekomponentne integracije za njenu uspješnu provedbu.
  • Bibliotekari i biblioteka su okosnica hibridnog modela višekomponentne integracije MIP-a.
  • MIP se u Kantonu Sarajevo u predškolskom odgoju i osnovnom i srednjem obrazovanju ne podučava kao zaseban predmet ili program, već kao kroskurikularna kompetencija uz međuprofesionalnu saradnju bibliotekara i nastavnika.
  • MIP se u modelu cjeloživotnog učenja u Kantonu Sarajevo podučava formalnim i neformalnim programima obuke.
  • Strategija prepoznaje dinamičke digitalne objekte učenja, otvoreni pristup obrazovnim sadržajima i vođeno istraživačko učenje kao nezaobilazan i nužan iskorak u kontekstu digitalne transformacije obrazovanja.
  • Strategija se oslanja na razvoj kritičkog mišljenja kod svih aktera u obrazovanju i prepoznaje MIP kao jednu od ključnih kompetencija u digitalnom dobu.

Ekspertnu radnu grupu koja je radila na izradi Strategije činili su predstavnici Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Ministarstva za odgoj i obrazovanje, Univerziteta u Sarajevu, osnovnih i srednjih škola KS, te predstavnici nevladinog sektora.

Preuzmite Strategiju razvoja medijske i informacijske pismenosti u oblasti obrazovanja u Kantonu Sarajevo