Novost

Uređivanje Wikipedije kao mehanizam razvoja kompetencija medijske i informacione pismenosti

Print Friendly, PDF & Email

Prikaz preglednog rada „Uređivanje „Wikipedije“ kao mehanizam razvoja kompetencija medijske i informacione pismenosti“ docenta Vuka Vučetića. Rad je objavljen u zborniku radova s naučnog skupa „Aktualizacija i popularizacija znanosti kroz medije“ održanog 2022. godine u Mostaru u organizaciji Sveučilišta u Mostaru, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti i Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ – područni centar Osijek.

Pregledni rad Vuka Vučetića polazi od pretpostavke da uređivanje sadržaja na najvećoj online enciklopediji, Wikipediji, pridonosi razvoju vještina i kompetencija medijske i informacione pismenosti, koje su neophodne za snalaženje u dinamičnoj medijatiziranoj stvarnosti. Autor konstatira kako u široj javnosti preovladava površno znanje o načinima funkcioniranja Wikipedije, dok naučni i stručni krugovi gaje (ne)opravdan negativan odnos prema Wikipediji. S tim u vezi, autor definira kao prvi cilj rada upoznavanje šire čitalačke publike, ali i stručne javnosti s Wikipedijom, dok se drugi cilj rada odnosi na analizu odnosa između osnovnih vještina koje posjeduju urednici Wikipedije i kompetencija medijske i informacione pismenosti.

Rezultati analize dostupnih sekundarnih istraživanja potvrdili su postojanje pozitivne veze između kompetencija „vikipedijanaca“ i kompetencija koje odlikuju medijski i informaciono pismene pojedince. Među navedene kompetencije ubrajamo procjenu relevantnosti teme, verifikaciju različitih oblika lažnih sadržaja, traganje za kredibilnim izvorima informacija, poštovanje autorskih prava, izbalansiran, neutralan stil pisanja, uvažavanje ostalih aktera i sl.

Autor zaključuje da je potrebno preusmjeriti energiju koja se troši na održavaje postojećih predrasuda i otpora prema Wikipediji u iskorištavanje njegovih pedagoških potencijala radi razvijanja osnovnih kompetencija medijske i informacione pismenosti, ali i modernizacije cjelokupnog obrazovnog procesa.

Rad možete potražiti ovdje na stranama 145‒164.