Novost

Zaštita djece i maloljetnika na internetu (Аnaliza stanja u BiH u segmentu nosilaca dozvola Regulatorne agencije za komunikacije)

Print Friendly, PDF & Email

U okviru prve faze projekta „Zaštita djece na Internetu u sistemima korisnika dozvola Regulatorne agencije za komunikacije“, koji se realizuje slijedom Srednjoročnog plana rada Agencije, izrađen je dokument pod nazivom: „Analiza stanja ispunjavanja obaveza davaoca pristupa Internetu u pogledu zaštite maloljetnika, pregleda međunarodne prakse i preporuke za unapređenje regulatornohg okvira u BiH“.

Analiza je rezultat komparativnog istraživanja kojim je obuhvaćena trenutna praksa, regulatorni okvir u BiH i regionu, praksa zemalja EU, pregled mjera koje preduzimaju pružaoci pristupa internetu u BiH, pregled međunarodnih i domaćih pravnih instrumenata u ovoj oblasti, sa uključenim preporukama za unapređenje stanja u BiH u pogledu zaštite djece i maloljetnika na Internetu.

U procesu izrade dokumenta, urađena su prethodna istraživanja domaće i međunarodne prakse, i održan stručni skup u Sarajevu, na kojem su učestvovali: nosioci dozvola za Internet (ISP), telekom-operateri, predstavnici pedagoških zavoda i resornih ministarstava na svim nivoima vlasti, policijskih direkcija u BiH, međunarodnih organizacija i Regulatorne agencije za komunikacije.

Autori Analize su dr Anđela Kuprešanin-Vukelić, docent na FPN Univerziteta u Banjaluci, dr Zoran Đurić, redovni profesor i dekan na ETF u Banjaluci, i Milorad Savić, dipl.inž. informatike. Analiza je dostupna OVDJE.