Novost

Zaštita privatnosti na internetu

Print Friendly, PDF & Email

Svakodnevnim korištenjem interneta, obavljajući uobičajene aktivnosti u svrhu obrazovanja, zabave, informiranja, kupovine ili komunikacije, na mreži ostavljamo mnoštvo ličnih podataka. Dok evropski zakonodavci apeluju da su svijest među pojedincima i njihova kontrola ključni za osiguranje efikasne primjene prava iz oblasti zaštite privatnosti i zaštite ličnih podataka, istina je da većina ljudi zanemaruje mogućnosti zloupotrebe ličnih podataka u digitalnom prostoru.  Nije dovoljno da teret zaštite vlastite privatnosti u online prostoru prepustimo ustanovljenim propisima. Potrebno je da znamo kako možemo povećati kontrolu nad svojim podacima na mreži i kako možemo prepoznati eventualne zloupotrebe.

 

Digitalizacija je omogućila brzo, lako i jeftino kreiranje, razmjenu i obradu ogromnih količina podataka, bez historijskog presedana. To je dovelo do veće efikasnosti i produktivnosti u privatnom i javnom sektoru, kao i do nezabilježenih mogućnosti društvene saradnje i povezanosti. S druge strane, digitalna obrada podataka donijela je sa sobom i izvjesne izazove i rizike po privatnost i zaštitu ličnih podataka, budući da se naši podaci obrađuju na sve složenije i netransparentnije načine.

Svaka naša posjeta internetu rezultira dodatnim otkrivanjem ličnih podataka, koji otkrivaju ne samo različite vidove našeg identiteta (adresu stanovanja, privatnu i poslovnu e-mail adresu, stepen obrazovanja, radno mjesto, profile na društvenim mrežama, finansijske podatke i dr.) nego i  naše vrijednosti, stavove, ukuse, sklonosti, interesovanja i sl. Pored toga, svaka naša aktivnost na internetu rezultira i ostavljanjem tzv. metapodataka koji otkrivaju npr. vrijeme, način i mjesto sa kog smo pristupili određenoj web-stranici. Svi ti podaci i metapodaci trajno ostaju na mreži, čak i nakon brisanja, i predmet su neprestane obrade, automatske ili ručne, koja uključuje sistematizaciju, upoređivanje, ukrštanje, pohranjivanje ili prosljeđivanje podataka. Međutim, važno je da obrada naših ličnih podataka bude usklađena sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka. Evropska unija usvojila je 2016. Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR) koja u članu 5. definira načela obrade ličnih podataka, koja uključuju zakonitost, poštenost, transparentnost, ograničenje svrhe, smanjenje količine podataka, tačnost podataka, ograničavanje čuvanja, cjelovitost i povjerljivost. Uz GDPR, važeći evropski pravni okvir, kojim se osigurava zaštita privatnosti i ličnih podataka, definiran je i Direktivom 2002/58/EC te Direktivom 2006/24/EC. U Bosni i Hercegovini na snazi je Zakon o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“, br. 49/06) kojim je osnovana Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH. Svi propisi koji reguliraju pitanja zaštite ličnih podataka građana BiH dostupni su na stranici Agencije.

Preporuke u vezi sa zaštitom ličnih podataka i privatnosti na internetu:

 • Saznajte na koji način funkcionira internet, kako se na njemu prikupljaju vaši podaci i šta se s njima događa.
 • Saznajte na koji način ostavljamo svoje i tuđe podatke na internetu i jesu li oni u opasnosti.
 • Zaštitite svoje uređaje: vlastite računare, tablete i telefone ne ostavljajte bez nadzora, pogotovo ako nisu zaključani i nalaze se na javnom mjestu (npr. u kancelariji, kafiću itd.). Koristite složene, duge lozinke, sa većim brojem znakova i kombinacijom slova i brojeva. Ne koristite lozinke sa brojevima i oznakama koje označavaju datume i događaje iz vašeg života.

Izvor: The DigitalArtist/Pixabay

 • Instalirajte antivirusni softver i redovno ga ažurirajte
 • Na društvenim mrežama provjerite postavke privatnosti: ukoliko ste aktivni na društvenim mrežama, provjerite postavke privatnosti i odlučite, koje podatke želite podijeliti sa nepoznatim osobama, koje sa prijateljima, a koje uopće ne želite da dijelite. Informirajte se na koji način to možete učiniti.
 • Ne preuzimajte programe i ne otvarajte datoteke koje ste primili od nepoznatih osoba. Tako biste svoj računarski sistem potencijalno mogli izložiti virusima ili mogućem praćenju prisutnih podataka. Informirajte se o alatima koji vas mogu zaštititi od web-praćenja.
 • Budite oprezni sa korištenjem javne Wi-Fi mreže i javnih računara: izbjegavajte dijeljenje povjerljivih informacija za vrijeme korištenja javne Wi-Fi mreže ili javnih računara. Informirajte se o rizicima korištenja Wi-Fi mreže, kao i načinima da svoje podatke zaštitite.
 • Budite oprezni pri izboru osoba s kojima dijelite informacije.
 • Ne objavljujte podatke drugih osoba bez njihovog dopuštenja.
 • Budite oprezni kada je u pitanju sadržaj koji objavljujete, posebno sadržaj koji se tiče djece. Lične podatke dijelite samo kada je to neophodno i kada su zaštićeni.
 • Posebno budite oprezni kada učestvujete u online anketama, kvizovima, klađenju i drugim sadržajima koji podrazumijevaju ostavljanje ličnih podataka.
 • Djecu uputite u pravila komuniciranja i privatnosti na internetu, napominjući kako treba da se postave ukoliko im neko zatraži lične podatke.